Anonymous: Aberystwyth, Dinbych-y-Pysgod a Brighton

Rwyf wedi byw yn Aberystwyth ers 20 mlynedd diwethaf, ac mae wastad deimlad o ddod adre pan wy’n dychwelyd. Mae e’n wahanol leoedd i mi – lle o atgofion o fod yn fyfyriwr, a lle lle mae wastad ffrindiau – hyd yn oed oes nad yw’r ffrindiau hynny yn Aberystwyth mwyach. Mae eu olion yno. Rwy’n cymryd pleser mawr mewn treulio amser yn Aberystwyth – cinio yn y Penguin, peint yn y Belle Vue a gwario punt ar y penny arcades. Mae gen i reolau caeth – wnai ddim gwario beth rwy’n enill, ac felly mae’r teimlad o ddychwelyd adre efo swm bach o arian mewn pisiau 2c yn rhoi llawenydd anghymesur i mi.

Dinbych y Pysgod
Rwyf wedi ymweld a Dinbych y Pysgod ddwywaith. Roedd y tro cyntaf ar ddirwnod stormus ym mis Ebrill, a wnes I ddim mwynhau’r lle lawer – roedd e’n rhy tacky, ac yn llawn siopa yn gwerthu chocolate box art. Yr ail dro a ymwelais oedd ar gyfer priodas dau ffrind. Roedd y tywydd yn fendigedig ac roedd fy holl ffrindiau yno. Diwrnod hudolus oherwydd y cwmni.

Brighton
Rwy’n hoffi Brighton oherwydd ei fod efo’r hyder i fod beth nad yw Aberystwyth. Mae fy mam yng nghyfraith yn dweud ei bod wastad yn anghofio mai tref glan mor yw Aberystwyth. Nid felly Brighton, a rwy’n hoffi’r ffordd mae Brighton yn filch o’i hunaniaeth. Ond ai peth da yw hynny – a yw natur ddi-ymffrostgar Aberystwyth yn rhan o’i hud a lledrith?