Anonymous: Tenby

I love the views in Tenby. Every time I visit I enjoy looking across the harbour to see the sea and the beautifully coloured buildings on the sea front. I love the beaches too and have happy memories of playing on the beach, building sandcastles and paddling with my daughter, mum and sisters.

Anonymous: Dinbych-y-Pysgod

Rwyf o hyd yn cysylltu Dinbych y Pysgod gyda ffrindiau. O rhannu pryd o fwyd yn un o’r bwytai ar ymyl y bae i fwynhau noson allan yn y dref, mae ffrindiau o’r dyddiau ysgol yn bresennol yn yr holl atgofion yma.
Cofiaf y rhannu teithiau i Dinbych y Pysgod ac yn ôl yn hynod o eglur. Dyma oedd y cyfod i ddal i fyny, i drin a trafod materion mawr y dydd, a’r cyfle i hel y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau bywyd y gweddill! Ar ôl cyrraedd Dinbych y Pysgod mi fyddau’r orymdaith o’r maes parcio i dy ffrind yn dechrau. Dwi’n sicr i ni dderbyn sawl edrychiad syn wrth i ni gerdded o’r maes parcio, a thrwy ganol y dref gyda’n holl deunyddiau cysgu at dy ein ffrind. Yna byddau’r siarad, y storio, a’r tynnu coes yn ail ddechrau wrth i ni, y criw ohonom, cael ein ail ymuno ynghyd.
Yn dilyn ymlaen o hyn, ac wrth iddi nosi dros Dinbych y Pysgod, mi fyddem yn symud ymlaen i amryw dafarndai’r dref er mwyn ymlacio a mwynhau ein hun yn llif ein siarad, a llif y diod, a hynny hyd oriau man y bore. Yna’r dychwelyd i gysgu ar lawr caled, ond hynny’n digon derbyniol i ni yn sgil pleser ail ymuno a ffrindiau da.
Y diwrnod dilynol mi fyddent gan amlaf yn gorffen ein ymweliad a Dinbych y Pysgod, a’r ymgasglu o ffrindiau, gyda pryd o fwyd yn un o gaffis neu bwytai y dref, a mwynhau y tywydd a’n cwmni cyn y daith adref. Taith digon gymysg o rhan teimladau fyddau’r daith yna yn ol o Dinbych y Pysgod pob tro. Mi fyddau yna rhyw deimlad o siom wrth wybod y byddau cyn amser yn mynd heibio cyn ein ail ymuno fel criw, ond eto rhyw hapusrwydd o’r cwrdd i fyny, a ail brofi melysder ein cwmni llawn a llawen.

Sally Pomme Clayton: Tenby

Digging in the sand on castle beach. hearing the lifeboat flares go up at night. Watching the lighthouse on Caldy island from my grandparents house. Seeing Lundy island appear and reappear mysteriously. Ice creams at Mr Fettichis. Shops seeling buckets and spades so exciting. Rock pools. My gradnfather joining the Boxing day swim on North Beach eveyr year. Walking round the back streets of Tenby to find the potter and his wheel and the other craft shops. The view from the very top of the hight street across North Beach.

David & Sue: Tenby

My wife and I renewed our vows on 26th September 2015 in Tenby.

We took all 21 rooms at the Royal Lion Hotel Tenby. 56 adults and 16 children (aged 12 yrs and under)attended. The “Ceremony” was held at 3pm on The North Beach near Goscar Rock in glorious sunshine. My brother officiated and we exchanged rings after renewing our vows and posing for photographs. Back to the Hotel for a reception, followed by a great DJ from Haverfordwest (Farmer by day and DJ by night)
It can only be described as a Super Day and was enjoyed by all. The Hotel’s staff did a great job and their hospitality and attention to detail could not be faulted. All in all we were so happy to be back in my home town once again (we visit regularly) to celebrate many years of marriage.
We will be back soon. David & Sue

Anonymous: Tenby

I remember one time I visited Tenby to go to Caldey Island. There is a boat that you have to take to get to the island. While I was there I bought some rosary beads from the shop belonging to the Abbey there. I still have the beads in their original box and I even have the paper bag they came in folded up at the very bottom of the box. On that same trip we swam in the sea off the island. The water got deep very quickly and was extremely cold. The thing I remember most is that you had to go on a boat to get there. Not a car ferry or bridge, but a little boat, which made it even more memorable.

Anonymous: Tenby

The thing I remember about my visits to Tenby is the excitement of walking through the stone gateway in the old wall into the knot of narrow streets that take you down to harbour. There was a little gallery that we visited where we bought beautiful pictures of the Welsh countryside.

Anonymous: Tenby

over 20 years I visited Tenby a couple of times a year. I always park on the roadside above the north beach where I have always loved to peer over the stone wall at a garden that is perched on the edge of the cliff, stuffed with all kinds of fruits and vegetables growing in neat rows. Then I would stroll down the road past all the hotels and go for a cup of coffee in Julians café above the harbour

Mary: Tenby

I have vivid memories of being a child in the 1950s and travelling by train, on the Sunday School trip to Tenby. The excitement we all felt (about 200 of us) was electric. Carrying cake tins filled with sandwiches and with each child carrying a bucket and spade or beach ball we would pile onto the train on Carmarthen station and begin our journey by steam train..all stuffed into the GWR carriages. The anticipation of the walk from Tenby Station to Town was almost too much to bear. We would all split up and go to to the North or South Beaches and the adults who wanted peace went to the harbour. Then we would hurtle down to the beach for the best day of the year..no matter what the weather was…bathing and building sandcastles. At the end of the day there was the long walk back uphill from the beach with a stop in the Penny Arcade on the way. We all asleep on the train on the way home and for many of us it was only visit to the seaside in the whole year .

Anonymous: Aberystwyth, Dinbych-y-Pysgod a Brighton

Rwyf wedi byw yn Aberystwyth ers 20 mlynedd diwethaf, ac mae wastad deimlad o ddod adre pan wy’n dychwelyd. Mae e’n wahanol leoedd i mi – lle o atgofion o fod yn fyfyriwr, a lle lle mae wastad ffrindiau – hyd yn oed oes nad yw’r ffrindiau hynny yn Aberystwyth mwyach. Mae eu olion yno. Rwy’n cymryd pleser mawr mewn treulio amser yn Aberystwyth – cinio yn y Penguin, peint yn y Belle Vue a gwario punt ar y penny arcades. Mae gen i reolau caeth – wnai ddim gwario beth rwy’n enill, ac felly mae’r teimlad o ddychwelyd adre efo swm bach o arian mewn pisiau 2c yn rhoi llawenydd anghymesur i mi.

Dinbych y Pysgod
Rwyf wedi ymweld a Dinbych y Pysgod ddwywaith. Roedd y tro cyntaf ar ddirwnod stormus ym mis Ebrill, a wnes I ddim mwynhau’r lle lawer – roedd e’n rhy tacky, ac yn llawn siopa yn gwerthu chocolate box art. Yr ail dro a ymwelais oedd ar gyfer priodas dau ffrind. Roedd y tywydd yn fendigedig ac roedd fy holl ffrindiau yno. Diwrnod hudolus oherwydd y cwmni.

Brighton
Rwy’n hoffi Brighton oherwydd ei fod efo’r hyder i fod beth nad yw Aberystwyth. Mae fy mam yng nghyfraith yn dweud ei bod wastad yn anghofio mai tref glan mor yw Aberystwyth. Nid felly Brighton, a rwy’n hoffi’r ffordd mae Brighton yn filch o’i hunaniaeth. Ond ai peth da yw hynny – a yw natur ddi-ymffrostgar Aberystwyth yn rhan o’i hud a lledrith?