Anonymous: Aberystwyth

Rwy’n cofio cwrdd â myfyrwraig ymchwil o America yma un tro. Fe ffoniodd fy swyddfa a dweud ei bod yn methu dod o hyd i’r adeilad roeddwn in’n gweithio ynddo, ond ei bod ar y prom wrth ymyl Pier Pressure. Es i i lawr ai ac fe gawson ni chips o siop a thrafod ei phrosiect. Roedd yn wyliau haf ac roedd y lle’n llawn ymwelwyr.